BIP
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta
AKTUALNOŚCI
Szkoliła się kierownicza kadra CSSP
19.09.2018

„Realizacja szkolenia w CSSP - propozycje i możliwości szkoleniowe z wykorzystaniem dostępnej bazy szkoleniowej w Centrum” było tematem kursu szkoleniowo – metodycznego w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

Kurs przeprowadzony został w dwóch panelach. Pierwszego dnia zrealizowano panel teoretyczny, natomiast w drugim miał miejsce panel z przeważającą częścią zajęć praktycznych. W przedsięwzięciu oprócz kierowniczej kadry Centrum udział wzięli dowódcy i wykładowcy, których problematykę działalności służbowej objęto kursem.

Zasadniczymi celami szkoleniowymi było przedstawienie spostrzeżeń, wniosków oraz uwag z realizacji szkolenia Legii Akademickiej, zapoznanie z problemami występującymi podczas szkolenia, upowszechnianie skutecznych form, metod i rozwiązań organizacyjnych w wybranych obszarach działalności szkoleniowo-metodycznej oraz szkolenia żołnierzy i słuchaczy kursów z wykorzystaniem sprzętu bojowego oraz trenażerów.

Kadra biorąca udział w zamierzeniu komendanta miała okazję wzbogacić i usystematyzować wiedzę w zakresie kierowania działalnością szkoleniowo – metodyczną i szkoleniową, przedyskutować rozwiązania mające na celu poprawę efektywności kształcenia i jakości nauczania w taki sposób, by korzystać z tych najskuteczniejszych oraz udoskonalać metodykę wypracowania decyzji dotyczących kierowania szkoleniem.

Każdorazowo zajęcia były puentowane dyskusją obejmującą realizację zadań szkoleniowych oraz omawiano sposoby ich rozwiązywania.

 

J. Barczewski, zdjęcia J. Barczewski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych