BIP
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta
AKTUALNOŚCI
Szkolenie studentów zakończone...
24.09.2018

63 studentów szkolących się w CSSP w ramach projektu Legia Akademicka MON w sobotę otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia uzyskując tym samym stopień kaprala rezerwy.

Ministerstwo Obrony Narodowej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy resortem Obrony Narodowej a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przywróciło ideę ochotniczego szkolenia studentów. Legia Akademicka to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany właśnie do studentów. Szkolenie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzymał kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która realizowana była w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składała się z dwóch etapów: modułu szkolenia podstawowego zakończonego egzaminem i złożeniem przysięgi oraz modułu szkolenia podoficerskiego, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

To ostatni tegoroczni absolwenci, którzy z pozytywnym rezultatem zakończyli szkolenie modułu podoficerskiego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

J. Barczewski, zdjęcia J. Barczewski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych