Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

Zadania

Centrum kształci i szkoli:

  • Kandydatów na oficerów w ramach:

     - Szkolenia specjalistycznego podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej

  • Kandydatów do służby w Narodowych Sił Rezerwowych w ramach służby przygotowawczej

  • Żołnierzy wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych w ramach:

        - Kursów kwalifikacyjnych na stopnie plutonowy i młodszy chorąży
        - Kursów doskonalących

  • Personel latający Sił Zbrojnych RP narażony na izolację w ramach kursów na poziomie B i C

  • Szeregowych zawodowych Sił Zbrojnych RP w ramach kursów przygotowawczych do zdawania egzaminu na podoficera w obszarze umiejętności specjalistycznych

  • Zespoły dywizjonów rakietowych Obrony Powietrznej w ramach szkolenia zintegrowanego

  • Żołnierzy Sił Powietrznych w ramach nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach umiejętności zgodnie ze STANAG 6001

  • Żołnierzy modułów przeciwlotniczych z 3 BR OP zadeklarowanych do Sił Odpowiedzi NATO

  • Oficerów Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych odpowiedzialnych za ocenę i bezpieczeństwo strzelań rakietowych na CS SP Ustka

  • Rezerwy osobowe

 


Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną i nowoczesną infrastrukturę socjalną, zapewniającą profesjonalne szkolenie słuchaczy na potrzeby Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. W Dąbkach, 30 kilometrów od Koszalina jadąc na Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce znajdują się dwa pododdziały dywizjonu zabezpieczenia CS SP (bateria rakiet OP i bateria radiotechniczna), gdzie na sprzęcie szkolą się m.in. zespoły ogniowe dywizjonów rakietowych.

 


16 stycznia 2019
19 stycznia 2019
18 stycznia 2019
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl