Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 kwietnia 2021
Kwartalna odprawa
Podsumowanie i omówienie najważniejszych przedsięwzięć, zrealizowanych w bieżącym roku.

W Centrum Szkolenia sił Powietrznych odbyła się kwartalna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa, a udział w niej wzięła kierownicza kadra CSSP. Podsumowując pierwszy kwartał 2021 roku omówione zostały najważniejsze zadania, jakie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

 

 

 

Komendant CSSP pułkownik Józef Trejder nakreślił także najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji w kolejnym kwartale. Obok szeregu zadań natury szkoleniowej, za szczególnie istotne uznano prowadzenie zdecydowanych działań służbowych i dyscyplinarnych wobec łamiących prawo i dyscyplinę oraz godzących w dobre imię Centrum.

 

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP