Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
25 listopada 2019
NARADA SZKOLENIOWO - METODYCZNA
WYTYCZNE DO SZKOLENIA, OMÓWIENIE ZASAD METODYKI ORAZ WYŁONIENIE SZKOLENIOWCA ROKU


Narada szkoleniowo-metodyczna z osobami funkcyjnymi odpowiedzialnymi za planowanie i realizację procesu szkolenia to dominujące poniedziałkowe przedsięwzięcie koszalińskiego Centrum. Istotą takiego przedsięwzięcia szkoleniowo-metodycznego jest wymiana doświadczeń, omówienie i rozwiązanie uchybień występujących w procesie szkolenia. Podczas debaty osób odpowiedzialnych za planowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo-metodycznej uczestników zapoznano z aktualnymi wynikami działalności kontrolnej prowadzonej w ramach konkursu o miano Szkoleniowca Roku, przedstawione zostały problemy prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz realizacji szkolenia w Centrum w 2019 roku oraz zaproponowano formy rozwiązywanie problemów szkoleniowo-metodycznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Centrum. Cenną częścią przedsięwzięcia było przedstawienie oferty szkolenia na Przeciwlotniczym Zestawie Rakietowym „POPRAD” oraz Zdolnej Do Przerzutu Stacji Radiolokacyjnej „SOŁA”. Naradę zakończył komendant ppłk Józef Trejder określeniem wytycznych oraz zaleceń do szkolenia w 2020 roku.

Tekst: J. Barczewski

Foto: T. Zatorski

generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP