Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 lutego 2020
ODPRAWA ROZLICZENIOWO - ZADANIOWA KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH
Podsumowanie roku 2019 i wyznaczenie zadań na rok 2020


Komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych przeprowadził odprawę podsumowującą roczną pracę i służbę  Centrum w 2019r. i postawił zadania na 2020r. Raporty rozliczeniowe składali szefowie komórek organizacyjnych CSSP. Miniony rok był pomyślny dla Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, obchodzącego 25 lecie funkcjonowania. Zadania wykonano na wysokim szczeblu profesjonalności. Dyscyplina wojskowa, co zfererował szef Sekcji Wychowawczej, zarówno kadry jak i szkolonych żołnierzy kształtowała się na bardzo wysokim poziomie. Podkreślali to wysocy przełożeni na centralnych odprawach kierownictwa Insytucji Wojskowych. Centrum Szkolenia Sił Zbrojnych ugruntowało swoją przodującą pozycję w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W drugiej części odprawy, Komendant CSSP udekorował i odznaczył wyrózniających się żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. 

 Foto: M. Kamiński

 Tekst: A. Zięba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP