Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19 maja 2021
Jubileusz SU22M4 9306
19 maja 2011 roku bramę Centrum Szkolenia Sił Powietrznych przekroczył samolot SU-22 M4. To już 10 lat, jak jest obecny w naszym życiu.

Samolot przybył „na własnych kołach” ze Świdwina, ciągniony jedynie przez wojskową ciężarówkę. Było jeszcze ciemno, gdy przekraczał bramę CSSP. Zajął godne, specjalnie dla Niego przygotowane miejsce. Samolot o numerze bocznym 9306, jak wiele wojskowych urządzeń ma swoją historię i swoją… duszę.

Wyprodukowany został 1 listopada 1985 roku i już po pięciu dniach dokonano jego pierwszego, fabrycznego oblotu. Po czterech miesiącach przetransportowano go do Polski, gdzie od 27 marca 1986 roku rozpoczął służbę w 40 pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Świdwinie. Pierwszym polskim jego pilotem był ówczesny dowódca pułku płk dypl. pil. Stanisław Targosz, późniejszy Dowódca Sił Powietrznych a pierwszym technikiem samolotu był chor. Krzysztof Niezgoda. Latało nim doskonaląc swoje lotnicze umiejętności wielu pilotów: generałowie Andrzej Dulęba, Ryszard Hać, Jacek Bartoszcze, Andrzej Andrzejewski, Tadeusz Mikutel, Andrzej Błasik, Kazimierz Dziok i wielu innych, łącznie 156. wspaniałych pilotów.

Ostatni lot wykonał na naszej „9306” mjr pil. Robert Kantowicz 22 czerwca 2010 roku. Samolot wykonał 1841 startów i lądowań o łącznym nalocie 1491 godzin i 54 minut. Samolot jako pierwszy Su-22 otrzymał odbiornik GPS i system TACAN w czasie remontu w 1998 roku. Obecnie jest własnością Muzeum Sil Powietrznych w Dęblinie, ale jako muzealny eksponat stoi w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Z dala od lotniska i ryku silników. Nie musiał latać w warunkach wojennych. Nie nosi śladów ran bitewnych. Dzięki staraniom wielu ludzi lata jego „emerytury” są godne bojowego samolotu. Takiego, który przez ponad ćwierć wieku dbał o bezpieczeństwo polskiego nieba.

 

Opracowano na podstawie relacji  ppłk. (R) Zbigniewa Pustelnika

Zdjęcia: Witold Łożyński - Reg Hunter (dziękujemy za udostępnienie zdjęcia) oraz Tomasz Zatorski (CSSP)

 

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP