Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 czerwca 2019
UROCZYSTY APEL         W Centrum Szkolenia Sił Powietrznych odbył się uroczysty apel. Na wstępie Komendant Centrum podziękował Kadrze CSSP oraz pracownikom Resortu Obrony Narodowej za wzorowe wykonanie zadań planowych w ostatnich miesiącach. Następnie powitał żołnierzy rozpoczynających naukę w Centrum oraz przedstawił im zasady etyki żołnierskiej oraz kodeks postępowania podczas pobytu i kształcenia w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.

          Odczytano pisma przełożonych o tematyce profilaktycznej w zakresie  dyscypliny. Przeprowadzony został instruktaż odnośnie bieżącej ochrony przeciwpożarowej podczas szkolenia i ćwiczeń. Doniosłym momentem zbiórki stało się wręczenia aktów mianowania, żołnierzom promowanym na wyższe stopnie wojskowe. Apel zakończyła defilada pododdziałów Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.


Foto:  T. Zatorski
Tekst: J. Barczewski, A. Zięba

generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP