Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
23 lipca 2019
ROCZNICA 25 LECIA ORAZ PRZYSIĘGA WOJSKOWA
 

Dwie doniosłe uroczystości obchodzono 20 lipca w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. W tym dniu wypadał bowiem zarówno apel związany z przysięgą wojskową żołnierzy Legii Akademickiej, jak i 25 rocznica powołania Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Spełniły się imponująco. Doniosłe przemówienie Komendanta Centrum Pana ppłk Józefa Trejdera, nagrodzone oklaskami, wprowadziło licznie zebrane rodziny przysięgających żołnierzy jak i gości rocznicowych w podniosły nastrój. Patriotycznej powagi – jak zawsze – nadały aktowi przysięgi elementy ceremoniału wojskowego, jak również przemowa żołnierza w imieniu kolegów składających przysięgę. Rodziców przodujących żołnierzy uhonorowano listami gratulacyjnymi i kwiatami.

Z okazji rocznicy 25 lecia Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, udekorowano i uhonorowano wyróżniających się żołnierzy a także pracowników resortu obrony narodowej.

Orkiestra Wojskowa z Koszalina wykonała przepiękny koncert z elementami musztry paradnej.

Żołnierze dywizjonu zabezpieczenia oraz Wydziału Dydaktycznego pokazali swój kunszt pracy bojowej wraz ze strzelaniem ćwiczebnym z przeciwlotniczych armat ZU-23-2K.

Liczne atrakcje przygotowano dla gości Centrum. Pokazy najnowszego sprzętu będącego na wyposażeniu CSSP oraz 12 Brygady Zmechanizowanej, JWK z Lublińca,  Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, grup rekonstrukcyjnych i naturalnie degustację wojskowej grochówki.      

Foto: P. Nowak

Tekst: A. Zięba

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP