Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 sierpnia 2019
PODOFICEROWIE Z DYPLOMEM
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA ŻOŁNIERZY LEGII AKADEMICKIEJ


 

 

W Centrum Szkolenia Sił Powietrznych zakończyło się szkolenie wojskowe kolejnego turnusu żołnierzy Legii Akademickiej. Po sześciotygodniowej intensywnej nauce w salach wykładowych, laboratoriach, strzelnicach i placach ćwiczeń, Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej wzbogaciły się o kolejny zastęp podoficerów rezerwy - absolwentów wyższych uczelni. Akt wręczenia świadectw poprzedziły egzaminy złożone przez żołnierzy na ogólną ocenę bardzo dobrą.  W pracy egzaminacyjnej szkoleniowców z Koszalina  wspomagali  egzaminatorzy z Centrum Szkolenia Wojska Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego z Poznania. To dzień dużej satysfakcji Komendy koszalińskiego Centrum oraz kadry biorącej udział w procesie dydaktycznym. Żołnierze Legii Akademickiej podczas trudnego, wyczerpującego szkolenia, wykazali się powagą, postawą dojrzałą i pełną zaangażowania. Pozostawili jak najlepsze wrażenia.  

 

 

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP