Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
25 sierpnia 2019
Zmiana posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza
Żołnierze Centrum Szkolenia Sił Powietrznych dokonali uroczystej zmiany posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.


Uroczystość odbyła się w samo południe na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Poprzedzona została odczytaniem informacji o koszalińskim CSSP, o historii Grobu Nieznanego Żołnierza oraz tradycji uroczystej zmiany wystawianego przy nim posterunku honorowego. Nasi żołnierze na co dzień zabezpieczając proces szkolenia Centrum musieli włożyć dużo wysiłku, aby zaprezentować się w sposób właściwy symbolice miejsca pochowania Nieznanego Żołnierza. Treningi zgrywające do uroczystości rozpoczęliśmy już kwietniu. Skuteczna realizacja wszystkich przedsięwzięć, zdyscyplinowanie oraz zaangażowanie żołnierzy reprezentujących CSSP dało efekt w postaci harmonijnego wykonania zadania. Pobyt w Warszawie wykorzystano również do zwiedzenia Stadionu Miejskiego Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękujemy wszystkim – żołnierzom i instytucjom, którzy nas wspierali.

Na co dzień wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza pełnią żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, podległego Dowództwu Garnizonu Warszawa. Tradycją jednak jest, że wskazane jednostki i instytucje wojska oraz innych służb mundurowych mają możliwość wystawienia własnego posterunku honorowego. Wówczas cała ceremonia uroczystej zmiany wart przeprowadzana jest przez pododdział reprezentacyjny służby, która wystawia posterunek.

W uroczystości udział wzięli komendant CSSP ppłk Józef Trejder oraz dowódca dywizjonu zabezpieczenia CSSP ppłk Rafał Rudnik.


 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP