Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
10 września 2019
VIP DAY
12 września 2019 roku o godz. 10:00 na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, ul. Wojska Polskiego, 76-156 w Dąbkach (Bobolin) odbędzie się VIP DAY w ramach ćwiczenia APART-GAS. Obsługa medialna przewidziana wyłącznie dla osób akredytowanych.

W dniach 2-13 września 2019 r. w Polsce odbywa się kampania pomiarowa pk. APART-GAS, dotycząca przeprowadzenia pomiarów w zakresie radiolokacji pasywnej, ich integracji z radarami aktywnymi oraz ich wykorzystaniu na platformach ruchomych. Kampania organizowana jest w ramach działalności i przy wsparciu Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii (NATO STO) przez połączone grupy badawcze SET-242 (pn. Passive Coherent Locators on Mobile Platforms) oraz SET‑258 (pn. DPMAR Deployment and Assessment in Military Scenario), działające w ramach tej organizacji.

Polska jest państwem wiodącym w obu ww. grupach. Działają w nich pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej (przewodniczą obu grupom) oraz  przedstawiciele środowiska akademickiego (WAT), SZ RP (DG RSZ, I3TO) instytutów badawczych (ITWL) oraz przemysłu (PIT-RADWAR S.A.).

Głównym celem działalności grupy SET-242 jest rozwój technologii radarów pasywnych na platformach mobilnych dla zastosowań wojskowych, które umożliwią m.in. wykrywanie obiektów nisko lecących, mapowanie terenu, identyfikację obiektów oraz obronę samych platform.

Ze strony Polski uczestniczą przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, PIT-Radwar S.A., I3TO, ITWL oraz ZWRt ISP DG RSZ.

Kampania pomiarowa zostanie przeprowadzona w oparciu o obiekty Wojsk Radiotechnicznych, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych oraz Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, a także z wykorzystaniem infrastruktury cywilnej.

12 września 2019 roku o godz. 10:00 na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, ul. Wojska Polskiego, 76-156 w Dąbkach (Bobolin) odbędzie się VIP DAY w ramach ćwiczenia APART-GAS.

Obsługa medialna przewidziana wyłącznie dla osób akredytowanych.

Akredytacja dla mediów krajowych trwa do 11 września 2019 r. do godz. 15.00.
Wnioski o akredytacje (zawierające: imię i nazwisko, numer PESEL, numer legitymacji prasowej, nazwę redakcji, telefon kontaktowy oraz email, ewentualnie rodzaj pojazdu oraz numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) przyjmuje: st. chor. szt. Tomasz Zatorski, pod adresem: t.zatorski@ron.mil.pl

Stawiennictwo akredytowanych dziennikarzy do godz. 9:30, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, ul. Wojska Polskiego, 76-156 w Dąbkach (Bobolin).

Informacji na temat ćwiczenia udziela: Ewa Chomicz, Koordynator Krajowy NATO Science&Technology Organization, główny specjalista Wydziału Międzynarodowej Współpracy Naukowej, Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, tel. 261 874 649 oraz ppłk Paweł Zygmunt, Dowództwo Generalne RSZ,  kom. 727 400 838.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP