Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 września 2019
APART-GAS

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 2-13 września 2019 r. w Polsce zrealizowano kampanię pomiarową pk. APART-GAS, dotyczącą prowadzenia pomiarów w zakresie radiolokacji pasywnej, ich integracji z radarami aktywnymi oraz ich wykorzystaniu na platformach ruchomych. Kampania zorganizowano w ramach działalności i przy wsparciu Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii (NATO STO) przez połączone grupy badawcze SET-242 (Passive Coherent Locators on Mobile Platforms) oraz SET‑258 (DPMAR Deployment and Assessment in Military Scenario), działające w ramach tej organizacji.

Polska jest państwem wiodącym w obu ww. grupach. Działają w nich pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej (przewodniczą obu grupom) oraz  przedstawiciele środowiska akademickiego (WAT), SZ RP (DG RSZ, I3TO) instytutów badawczych (ITWL) oraz przemysłu (PIT-RADWAR S.A.).

 

Głównym celem działalności grupy SET-242 jest rozwój technologii radarów pasywnych na platformach mobilnych dla zastosowań wojskowych, które umożliwią m.in. wykrywanie obiektów nisko lecących, mapowanie terenu, identyfikację obiektów oraz obronę samych platform. 

Ze strony Polski w kampanii uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, PIT-Radwar S.A., I3TO, ITWL oraz ZWRt ISP DG RSZ.

Kampania pomiarowa przeprowadzana jest w oparciu o obiekty Wojsk Radiotechnicznych, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych oraz Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, a także z wykorzystaniem infrastruktury cywilnej.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP