Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
10 października 2019
ODPRAWA ROZLICZENIOWO - KOORDYNACYJNA KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH
OCENA I ZADANIA NA NASTĘPNY KWARTAŁ


W Centrum Szkolenia Sił Powietrznych zakończyła się odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna kadry kierowniczej, którą poprowadził ppłk Józef Trejder. Odprawę  poświęcono krytycznemu omówieniu kwestii szkoleniowych oraz szkoleniowo - metodycznych w dotyczczasowej tegorocznej pracy Centrum. Celem przedsięwzięcia była ocena i wnioski z wykonania przedsięwzięć realizowanych w III kwartale 2019 r., postawienia zadań na IV kwartał, koordynacja działalności w zakresie realizacji bieżących zadań oraz „Planu doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego podległych Dowódcy Generalnemu RSZ w 2019 roku”. Stawiając  zadania do realizacji w czwartym kwartale, Komendant dużą wagę przywiązał do przemyślanego szkolenia, niezbędnej dynamiki i atrakcyjności osiąganej przez maksymalne wykorzystanie urządzeń to szkoleń wspomagających. W swoich wystąpieniach szefowie Wydziałów Dydaktycznego i Ogólnego, kierownicy Cykli Szkoleniowych oraz dowódcy pododdziałów, przedstawiali zakres zrealizowanych przedsięwzięć, analizowali napotkane trudności oraz ograniczenia mające wpływ na szkolenie. W ostatnim panelu odprawy szef sekcji wychowawczej przedstawił analizę i ocenę dyscypliny w Centrum puentując ją słowami Jima Rohn’a: „Dyscyplina jest mostem łączącym cele i ich osiągnięcia”. Kończąc odprawę komendant podziękował za dotychczasowe zaangażowanie za codzienny wysiłek i zaangażowanie wykazywane przez żołnierzy i pracowników ron oraz określił priorytety i postawił zadania do realizacji w IV kwartale 2019r.

 Tekst: J. Barczewski

 Foto: T. Zatorski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP