Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
18 października 2019
Eksperyment obejmujący badanie kompetencji przywódczych
W Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w dniach 14-17.10.2019 r. przeprowadziło eksperyment wojskowy na temat: Weryfikacja kompetencji przywódczych absolwentów różnych form kształcenia na oficerów.


         Zasadniczym celem eksperymentu była ocena indywidualnych, zdobytych  w trakcie kształcenia umiejętności oraz zdolności przywódczych, absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, wytypowanych do udziału w eksperymencie. Następstwem oceny będzie identyfikacja formy i treści kształcenia kandydatów na oficerów w pionie dowódczym, zapewniającej właściwe kompetencje do realizacji zadań na stanowisku służbowym dowódcy plutonu, oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie form i treści dotyczących kształcenia kandydatów na oficerów w pionie dowódczym.Do udziału w eksperymencie wytypowano absolwentów promocji 2019 przygotowanych dla potrzeb Wojsk Lądowych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.Grupa Eksperymentowania z Centrum Doktryn i Szkolenia SZ, pod kierownictwem  płk. Jacka DUZIAKA, przeprowadziła eksperyment składający się z dwóch zasadniczych etapów:

etap I – teoretyczny, zakładał przeprowadzenie przez Wojskową Pracownię Psychologiczną w Koszalinie, badania profili osobowych absolwentów - uczestników eksperymentu pod kątem predyspozycji przywódczych oraz test wiedzy z wybranych przedmiotów nauczanych w trzech formach kształcenia.

etap II – praktyczny to weryfikacja zdolności absolwentów - uczestników eksperymentu do dowodzenia plutonem w środowisku wykreowanym dla potrzeb eksperymentu, w oparciu o przygotowane scenariusze przedsięwzięć szkoleniowych, uwzględniające niezbędny zakres wiedzy i umiejętności wynikających z programów kształcenia.

        Przy doborze uczestników eksperymentu zastosowany został losowy dobór próby żołnierzy zapewniający reprezentatywność próby dla całej populacji. Żołnierze zostali wylosowani za pomocą Specjalistycznego Pakietu Statystycznego (SPS), którego właścicielem jest Wojskowe Biuro Badań Społecznych (WBBS). Eksperyment przeprowadzono w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych (CSSP) w Koszalinie, które wspierało realizację przedsięwzięcia wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną. Dla zapewnienia właściwej realizacji części praktycznej eksperymentu, CSSP udostępniło niezbędną bazę szkoleniową oraz siedem pododdziałów służby przygotowawczej. Zakłada się, że wyniki eksperymentu pozwolą na wypracowanie wniosków i rekomendacji pozwalających na przygotowanie rozwiązań systemowych w zakresie form i treści kształcenia kandydatów na oficerów, zapewniających właściwe przygotowanie do pełnienia roli dowódcy - lidera.

generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP