Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
22 października 2019
Szkolenie z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony z udziałem Policji i Żandarmerii Wojskowej
Szkolenie sprawdzające działania służb dyżurnych, sił ochronnych oraz osób funkcyjnych Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.


W Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, 22 października, przeprowadzono szkolenie, którego głównym celem było sprawdzenia działania służb dyżurnych, sił ochronnych oraz osób funkcyjnych Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia dla osób i mienia wojskowego.  Działanie obejmowało pozorowaną manifestację kilkunastu niezadowolonych osób, które agresywnie wykrzykują swoje żądania i zakłócają porządek publiczny w rejonie CSSP. Wobec uzasadnionego podejrzenia naruszenia systemu ochrony obiektu wojskowego, wszczęta została procedura ochronna. Pod groźbą wtargnięcie na teren kompleksu osób postronnych, realizując procedury uprzednio przygotowane na wypadek zdarzeń kryzysowych w zagrożony rejon przybywają patrole interwencyjne Żandarmerii Wojskowej oraz siły prewencji Policji zaprowadzając porządek i stabilizując zagrożenia.


Prowadzenie tego typu przedsięwzięć w szczególny sposób ułatwia koordynację oraz realne współdziałanie wszystkich podmiotów, które zaangażowane są w utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa. Są też okazją do uaktualniania procedur oraz bezpośredniej wymiany doświadczeń.


generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP