Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 listopada 2019
NARADA KADROWA
OCENA SYTUACJI PERSONALNEJ ZA 2019r.


W Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, 13.11. 2019 r., jak corocznie, dokonano oceny sytuacji kadrowej za 2019 rok. Ocenę prowadził Komendant Centrum ppłk Józef Trejder. Przedmiotem odprawy z udziałem kadry kierowniczej CSSP, była ocena kształtowania się procesów rozwoju ilościowego i jakościowego stanu osobowego Centrum. Sytuację w kończącym się roku zreferowała Szef Sekcji Personalnej.

Foto: T. Zatorski

Tekst: G. Wojewnik

generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP