Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 listopada 2019
Przysięga elewów Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
16 listopada 2019 roku to w koszalińskim Centrum Szkolenia Sił Powietrznych dzień przysięgi wojskowej, którą na wojskowy sztandar złożyło 167 żołnierzy służby przygotowawczej. Służbę wojskową rozpoczęli z początkiem października, w sobotę, po intensywnych przygotowaniach zaprezentowali efekty żmudnego szkolenia


Punktualnie o dziesiątej meldunek komendantowi Centrum – ppłk. Józefowi Trejderowi złożył dowódca uroczystości kpt. Robert Mrozek. Komendant Centrum po przywitaniu się z znakomitymi gośćmi, przedstawicielami władz samorządowych, świata nauki i oświaty, mediów, weteranów i kombatantów oraz służb mundurowych, zwrócił się do przysięgających:

„… - w prostych niewyszukanych słowach rota przysięgi zawiera zasadnicze żołnierskie wartości takie jak honor, godność i obowiązek obrony Rzeczypospolitej. Ojczyzna to wartość największa, a obrona niepodległości jest najważniejszym obowiązkiem  każdego  obywatela. To co nasi ojcowie wywalczyli orężem w trudnych i nierównych bojach, ich krew przelana na polach bitew – to wykuwany przez lata pomnik żołnierskiej sławy. Sławy, której Wy dziś stajecie się spadkobiercami.”


Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i przemieszczeniu sztandaru przed front przysięgających żołnierzy nastąpiła najważniejsza część uroczystości – złożenie przysięgi.


- Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic… - za Komendantem elewi gromko powtarzali słowa roty.


- …stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.


Błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym żołnierzom udzielił kapelan Garnizonu Koszalin ks. ppor. Łukasz Matuszczak. Wraz z kapelanem nowozaprzysiężeni żołnierze odśpiewali „Bogurodzicę”. Odczytany został rozkaz, w którym Komendant wyróżnił żołnierzy, którzy w szkoleniu i dyscyplinie, jak dotąd osiągają najwyższe wyniki. Ich rodzicom wręczono listy gratulacyjne od Komendanta Centrum oraz symboliczną różę.


Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła, jak zawsze świetnie przygotowana Orkiestra Wojskowa z Koszalina dowodzona przez tamburmajora starszego chorążego sztabowego Tomasza Zajączkowskiego. 


Przed defiladą nastąpił pokaz działania patrolu połączony z elementami walki wręcz, z użyciem środków pozoracji pola walki. Gromkie brawa świadczyły o perfekcjonizmie grupy uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Tychowa przygotowanej przez starszego chorążego sztabowego Jarosława Marcisza. 


Uroczystość zakończyła emocjonująca defilada, po której nowo zaprzysiężeni żołnierze udali się do swoich miejsc zakwaterowania a rodziny mogły skosztować tradycyjnej żołnierskiej grochówki.


Tekst: kpt. Jarosław Barczewski,

Zdjęcia: st. chor. Tomasz Zatorski

 

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP