Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 stycznia 2020
CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W CSSP
PROFILAKTYKA WOBEC POTENCJALNYCH PRZYPADKÓW NARUSZANIA PRAWA


Na wniosek Komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Placówka Żandarmerii Wojskowej w Koszalinie współdziałając z przewodnikami psów służbowych Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, przeprowadziła działania zapobiegawcze związane z profilaktyką narkotykową w zakresie przechowywania środków odurzających i przedmiotów, których posiadanie jest zabronione przez Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. W czynnościach profilaktycznych użyte zostały dwa psy służbowe przeszkolone do wykrywania zapachów środków odurzających i wykrywania zapachów materiałów wybuchowych. Podczas czynności sprawdzających nie ujawniono żadnych miejsc, gdzie mogłyby być przechowywane narkotyki, środki odurzające bądź środki pola walki.

Tekst: J. Barczewski 

Foto: T. Zatorski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP