Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
05 maja 2020
SZKOLENIE STRZELECKIE KADRY CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH
W gotowości obronnej

Siły zbrojne z natury swojej, muszą być odporne na przeciwności losu i je pokonywać. Pomimo szalejącej pandemii, przy zachowaniu epidemicznych środków ostrożności, nasza armia się doskonali, wypełniając swoje podstawowe zadanie. Dotyczy to również Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Kadra  Centrum uczestniczyła w cyklicznym szkoleniu ze strzelania z broni osobistej.  Żołnierze biorący udział w zajęciach uzyskali ocenę średnią bardzo dobrą. 

Foto: T. Zatorski

Tekst. J. Gil, A. Zięba

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP