Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

BIP
Komendant CSSP - płk Józef Trejder
Zastępca komendanta CSSP - vacat
Szef Wydziału Ogólnego - ppłk Sławomir GROBELNY
Szef Wydziału Dydaktycznego - mjr Grzegorz Bruzda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP