Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

Kierowanie skarg i wniosków do Komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

Adres korespondencyjny:

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

ul. Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin

email: j.barczewski@ron.mil.pl

W sprawie skarg i wniosków Komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godz. od 15 do 17, po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem (nr tel. +48 261 456 218).

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl