Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CYKL RADIOLOKACJI

Cykl Radiolacji

Cykl Radiolokacji powstał w 2002 roku i wchodzi w skład Wydziału Dydaktycznego CSSP. Głównym zadaniem Cyklu jest realizacja procesu dydaktycznego ze słuchaczami kwalifikacyjnych kursów specjalistycznych, podchorążymi Wojskowej Akademii Technicznej i Studium Oficerskiego Lotniczej Akademii Wojskowej oraz żołnierzami służby przygotowawczej.

 

 

Cykl Radiolokacji odpowiada za realizację szkolenia z:

 • podstaw radiolokacji
 • podstaw techniki cyfrowej
 • podstaw miernictwa
 • podstaw elektrotechniki i elektroniki
 • budowy i eksploatacji sprzętu radiolokacyjnego
 • bojowego wykorzystywania sprzętu radiolokacyjnego.

Cykl Radiolokacji w procesie szkolenia wykorzystuje:

 • laboratoria sprzętowe urządzeń „NUR-31, NUR-41”
 • pracownie wskaźnikowe wyposażone w urządzenia WRP-12, WRP 12M , WRH 14M, UAK i UPW
 • pracownie komputerowe wyposażone w oprogramowanie stanowisk operatorskich stacji NUR-15, NUR-12M
 • stacje ZDPR SOŁA, NUR 31, NUR - 41, NUR 21 oraz P-18 będący na wyposażeniu dywizjonu zabezpieczenia.

 

W procesie szkolenia wykorzystywany jest także sprzęt radiotechniczny będący na wyposażeniu pododdziałów 3 Brygady Radiotechnicznej i 8 pułku przeciwlotniczego. Kadra Cyklu uczestniczy w konferencjach i sympozjach poświęconych rozwojowi i wdrażaniu do pododdziałów radiotechnicznych nowoczesnych rozwiązań oraz nowych typów radarów. Jednocześnie unowocześnia swoją bazę szkoleniową tak, aby sprostać wyzwaniom współczesnego pola walki.

 

  

Cykl Radiolokacji realizuje kursy doskonalące z zakresu budowy, przeznaczenia, zasady działania i bojowego wykorzystania stacji radiolokacyjnych:

 • dwuwspółrzędne: P18, AVIA-W, NUR 31, NUR 41, NUR 21, NUR 22,
 • trójwspółrzędne : ZDPR SOŁA, NUR 15 wraz z konsolą zdalnego sterowania KZS-15 , NUR 12M, NUR 12ME oraz RAT 31DL.

 

  

 Materiał pochodzi ze zbiorów Cyklu; red. J. Barczewski

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP