Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CYKL SPRZĘTU OBRONY POWIETRZNEJ

 

Cykl Sprzętu Obrony Powietrznej wchodzi w skład Wydziału Dydaktycznego CSSP. Głównym zadaniem Cyklu jest realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ze słuchaczami kursów specjalistycznych, podchorążymi WAT i Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, kadetami SPSP oraz żołnierzami służby przygotowawczej do NSR. Kadra Cyklu prowadzi zajęcia z Budowy i Eksploatacji Sprzętu i Pracy Bojowej Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego NEWA SC. Prowadzimy też kursy magazynierów środków bojowych oraz przy współpracy z Centralnym Poligonem Sił Powietrznych przygotowujemy oficerów do pełnienia obowiązków oficera bezpieczeństwa podczas strzelań bojowych z Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Sił Powietrznych.Historia Cyklu

Cykl Sprzętu Obrony Powietrznej kultywuje tradycje Cyklu Budowy i Eksploatacji Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych, który powstał w Styczniu 1997 roku. Powstanie tego Cyklu było wynikiem rozformowania Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych w Bemowie Piskim. Na naszą szkołę spadło wówczas zadanie przejęcia szkolenia specjalistów Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych. Było to bardzo ciężkie zadanie wymagające przejecie dużej ilości sprzętu oraz sprawnego i szybkiego rozpoczęcia szkolenia specjalistycznego z PZR S-75 Wołchow i PZR S-125MII Newa.
W skład grupy inicjującej tworzenie Cyklu wchodzili ppłk Bogumił Nędzi, kpt. Andrzej Stolarski i chor. Daniel Podraza. Nowo powstający Cykl miał przejąć szkolenie, które w CSSWR prowadziły Cykle: Radiotechniczny, Techniczny, Elektrotechniczny i częściowo Taktyki i Pracy Bojowej. Wówczas to powstał dywizjon szkolny w Dąbkach oraz laboratorium PZR S-125MII.
Do grupy inicjujacej systematycznie w roku 1997 dołączali wykładowcy i instruktorzy, którzy przenosili się z byłego CSSWR lub innych jednostek wojskowych. W wyniku tych zmian kadrowych w latach 1997-2002 kadrę dydaktyczną CBiE PZR stanowili:

ppłk Henryk Piask — kierownik Cyklu

ppłk Bogumił Nędzi
mjr Czesław Orłowski
mjr Robert Panasowiec
mjr Andrzej Stolarski
kpt. Andrzej Bańczewski
kpt. Piotr Grzelak
kpt. Marek Jurda
kpt. Eugeniusz Myszko
kpt. Marek Roszkiewicz
kpt. Jarosław Waliński
kpt. Tomasz Ślepski
st. chor. sztab. Stanisław Biskupski
st. chor. sztab. Wiesław Pisarski
mł. chor. sztab. Krzysztof Skalski
chor. Daniel Podraza

W 1998 roku rozpoczął się nowy bardzo ważny rozdział w historii Cyklu. Na wiosnę grupa wykładowców (ppłk Piask, kpt. Panasowiec, kpt. Stolarski, kpt. Roszkiewicz i por Jurda) zostali skierowani na kurs przeszkolenia na zmodernizowany PZR NEWA SC w Wojskowej Akademii Technicznej. Natomiast na jesień tego roku rozpoczęliśmy systematyczne przeszkalanie wszystkich dywizjonów rakietowych wyposażonych w PZR S-125MII na zmodernizowany PZR NEWA SC, przeszkolenie to trwało do 2004 roku.

W roku 2001 obsługa bojowa w składzie mjr Andrzej Stolarski, kpt. Marek Roszkiewicz i kpt. Marek Jurda po raz pierwszy w historii wojsk rakietowych SP, jako obsługa złożona z wykładowców Centrum odbyła strzelanie bojowe na CPSP Ustka.
W roku 2002 nastąpiła głęboka restrukturyzacja naszego Centrum w wyniku, której powstał Cykl Sprzętu Obrony Powietrznej w bardzo okrojonym składzie. Kierownikiem Cyklu został wówczas mjr Andrzej Stolarski, starszym wykładowcą mjr Jarosław Maciąg, wykładowcą kpt. Marek Jurda a podoficerem-specjalistą mł. chor. sztab. Krzysztof Skalski.
Od 2003 roku oprócz codziennych zadań szkoleniowych Cykl jest współorganizatorem kursów dla oficerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas strzelań bojowych z PZR będących zarówno na wyposażeniu, SP i WL. Kadra Cyklu (mjr Stolarski, kpt. Jurda) od tego roku uczestniczy w roli oficerów bezpieczeństwa i członków zespołów kontrolnych w każdych strzelaninach bojowych z PZR Newa SC na CP SP Ustka.
W 2005 roku kadra Cyklu po raz drugi uczestniczy w strzelaniach bojowych podczas ćwiczeń KROGULEC 2005 w składzie obsług zestawu z Zespołu Zabezpieczenia Dąbki.
 


Pod koniec 2009 roku w wyniku kolejnej restrukturyzacji Centrum ponownie ulega zmianie obsada etatowa Cyklu. Kierownikiem nadal jest mjr Andrzej Stolarski, starszym wykładowcą mjr Jarosław Maciąg, wykładowcami kpt. Marek Roszkiewicz i kpt. Krzysztof Karbasz, podoficerem-specjalistą nadal mł. chor. sztab. Krzysztof Skalski oraz instruktorami chor. sztab. Dariusz Barański, st. sierż. Krzysztof Kawka, sierż. Robert Bednarz, sierż. Jarosław Dymek, sierż. Jarosław Smagieł.
W roku 2012 rozpoczynamy szkolenie specjalistów pzr NEWA SC w nowej formie. Od tego roku na pięciotygodniowe przeszkolenie do Centrum zaczynają przyjeżdżać całe zespoły ogniowe które są szkolone w pięciu specjalnościach.
W tym też roku do rezerwy odchodzą mjr Jarosław Maciąg, kpt. Marek Roszkiewicz, kpt. Krzysztof Karbasz i chor. sztab. Dariusz Barański a Cykl wzmacnia kpt. Andrzej Kwiatkowski i powracający do Cyklu po 5 letniej przerwie mjr Marek Jurda.
Rok 2013 przyniósł znowu nowe wyzwania ponieważ oprócz ciągłego szkolenia zespołów ogniowych, funkcyjnych na innych kursach specjalistycznych, żołnierzy służby przygotowawczej kadra Cyklu bardzo mocno została zaangażowana w strzelania bojowe doświadczalne, zestawu z dywizjonu zabezpieczenia, na CP SP Ustka.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP