Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CYKL SPRZĘTU OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

Cykl Sprzętu Obrony Przeciwlotniczej jest komórką bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Wydziału Dydaktycznego i odpowiada za realizację szkolenia w zakresie:

 • budowy i eksploatacji przeciwlotniczych zestawów rakietowych
 • budowy i eksploatacji przeciwlotniczych zestawów rakietowych OSA
 • budowy i eksploatacji przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich, artyleryjsko-rakietowych i przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych
 • bojowego wykorzystywania sprzętu.

 

 Cykl Sprzętu Obrony Przeciwlotniczej realizuje następujące zadania:   
 • realizuje proces przygotowania zawodowego i doskonalenia specjalistów Obrony Przeciwlotniczej w ramach kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz specjalistycznych, zgodnie z potrzebami jednostek wojskowych
 • prowadzi kształcenie specjalistyczne podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
 • opracowuje programy szkolenia specjalistycznego, uwzględniając zakres wymaganej wiedzy na poszczególnych stanowiskach służbowych oraz przedmiotowe plany korelacjipracowuje materiału dydaktyczne, w tym instrukcje, podręczniki, tablice poglądowe
 • doskonali umiejętności kadry w ramach działalności szkoleniowo-metodycznej
 •  organizuje i przeprowadza szkolenia poligonowe połączone ze strzelaniami bojo-wymi artyleryjsko-rakietowymi
 •  uczestniczy w szkoleniu pododdziałów przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych wyznaczonych do Sił Odpowiedzi NATO (NRF)
 •  wspólnie z Centralnym Poligonem Sił Powietrznych organizuje i przeprowadzi kursy szkoleniowo-metodyczne dla zespołów kadry odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i ocenę strzelań bojowych na poligonie
 •  modernizuje bazę szkoleniową oraz zaplecze techniczne Cyklu zgodnie z wymogami programów kształcenia i szkolenia oraz zmieniającymi się potrzebami Sił Zbrojnych RP
 •  prowadzi działania przygotowania bazy szkoleniowej do nauki nowo wprowadzanego sprzętu oraz dostosowanie jej do wymogów ochrony środowiska naturalnego
 •  nadaje klasy kwalifikacyjne specjalisty wojskowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 •  prowadzi działalność kadry cyklu w ruchu na rzecz wynalazczości i nowatorstwa.


 
Kadra Cyklu w procesie szkolenia wykorzystuje:

 • pracownie sprzętowe przeciwlotniczego zestawu rakietowego KUB, OSA oraz taktycznych środków OPL
 •  sprzęt specjalistyczny będący na wyposażeniu dywizjonu zabezpieczenia CS SP oraz sąsiednich jednostek OPL Wojsk Lądowych
 •  infrastrukturę polowej bazy szkoleniowej CS SP oraz Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.


 
 
  W Cyklu Sprzętu Obrony Przeciwlotniczej kształcimy:

 •   kandydatów na oficerów Wyzszej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych – w ramach studiów zawodowych
 •  kandydatów na oficerów Wojskowej Akademii Technicznej – w zakresie przedmiotów techniczno-specjalnych
 •  słuchaczy kursów specjalistycznych
 •  słuchaczy kursów na potrzeby Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej w specjalnościach PZR „OSA” i „KUB” oraz taktyczne środki OPL


 
Ponadto szkolimy:

 • drużyny ppzr przeznaczonej do Sił Odpowiedzi NATO (NRF)
 •  żołnierzy służby przygotowawczej do NSR.


Kadra cyklu uczestniczy w konferencjach i sympozjach poświęconych rozwojowi i wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych oraz nowych typów uzbrojenia. Jednocześnie unowocześnia swoją bazę szkoleniową tak, aby sprostać wyzwaniom współczesnego szkolenia.

 

Materiał pochodzi ze zbiorów Cyklu; red. J. Barczewski

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP