Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CYKL SYSTEMÓW DOWODZENIA I ROZPOZNANIA

Cykl Systemów Dowodzenia i Rozpoznania

Cykl Systemów Dowodzenia i Rozpoznania został utworzony 1 stycznia 2012 roku poprzez połączenie Cyklu Rozpoznania i Walki Elektronicznej i Cyklu Systemów Dowodzenia i Identyfikacji.
W Cyklu prowadzone jest szkolenie specjalistyczne podoficerów, podchorążych, szeregowych oraz żołnierzy służby przygotowawczej do NSR w specjalności rozpoznania i walki elektronicznej z zakresu:

 

• taktyki działania pododdziałów radioelektronicznych

• organizacji i uzbrojenia oddziałów i pododdziałów WE

• budowy i pracy bojowej sprzętu rozpoznania i WE

• podziału, charakterystyki i działania środków napadu powietrznego

• organizacji, bazowania, wyposażenia bojowego i działania sił zbrojnych innych państw

• metod i sposobów oceny przeciwnika powietrznego.

Ponadto w Cyklu realizowane jest szkolenie specjalistyczne w zakresie bojowego wykorzystania systemu identyfikacji IFF SUPRAŚL, zautomatyzowanych systemów dowodzenia i kierowania na potrzeby Sił Powietrznych oraz obsługi i operacyjnego wykorzystania GPS typu DAGR.

Kadra Cyklu wspomaga w działalności dydaktycznej inne cykle w zakresie tematyki związanej z organizacją i taktyką sił powietrznych innych państw, podstawami radiolokacji, rozpoznawania sylwetek samolotów i śmigłowców.

Cykl ściśle współpracuje z Zarządem Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowództwa Generalnego w zakresie tematyki szkolenia w specjalnościach rozpoznania i walki elektronicznej oraz jednostkami radioelektronicznymi w zakresie koordynacji szkolenia z wykorzystaniem ich sprzętu bojowego.

Baza szkoleniowa:
Do szkolenia cykl wykorzystuje bazę szkoleniową, w skład której wchodzą:
•    laboratorium IFF 
•    laboratorium rozpoznania
Ponadto w szkoleniu wykorzystywana jest baza szkoleniowa:
•    dywizjonu zabezpieczenia w Dąbkach - Sprzęt rozpoznania i zakłóceń radioelektronicznych - stacje SPN-40, Lena 3MD
•    Sprzęt bojowy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego w pododdziałach w Lęborku, Mrzeżynie i Lidzbarku Warmińskim – SPN-30, MSR-W, GUNICA, JU-70, odbiorniki UKF i KF.

Cykl współpracuje z jednostkami wojskowymi Sił Powietrznych (34 brt w Chojnicach, 283 krt w Darżewie, Ośrodkami Dowodzenia i Naprowadzania, 1 ORel w Grójcu) i Wojsk Lądowych (8 pplot w Koszalinie).

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP