Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CYKL TAKTYKI I SZKOL. OGÓLNOWOJSKOWEGO

Cykl Taktyki i Szkolenia Ogólnowojskowego

 

 

 

 

 

Głównym zadaniem cyklu jest kształcenie i szkolenie w zakresie teorii i praktycznego wykorzystania wojsk obrony przeciwlotniczej oraz wojsk radiotechnicznych na polu walki. Zajęcia programowe są prowadzone ze słuchaczami kursów dla oficerów i podoficerów, kandydatami do Narodowych Sił Rezerwowych, kandydatami na podoficerów zawodowych Szkół Podoficerskich ujęte w rocznym planie zamierzeń CS SP.

  

Kadra cyklu prowadzi około 3000 godzin zajęć programowych rocznie we wszystkich grupach szkoleniowych. Ponadto prowadzi zajęcia z kadrą Centrum z taktyki i szkolenia ogólnowojskowego (szkolenie strzeleckie, szkolenie inżynieryjno-saperskie, szkolenie z zakresu posługiwania się środkami pozoracji pola walki, szkolenie medyczne, szkolenie logistyczne).

  

Priorytetem szkolenia w Cyklu jest właściwe przygotowanie słuchaczy kursów do pracy w jednostkach wojskowych zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wysoka rangę nadano szkoleniu podchorążych studium oficerskiego i studentów uczelni cywilnych. Dużym wyzwaniem jest współudział w organizacji i szkoleniu kadry wydzielonej do sił odpowiedzi NATO.

      

 Cykl dysponuje nowocześnie wyposażonymi salami wykładowymi wyposażonymi w zestawy multimedialne, GPS „DAGR” czy tablice poglądowe, co umożliwia szkolenie na wysokim poziomie dydaktycznym. Kadra cyklu reprezentuje różne specjalności wojskowe. Prowadzi zajęcia z taktyki rodzaju wojsk, począwszy od taktyki pojedynczego żołnierza na polu walki, poprzez taktykę wojsk obrony przeciwlotniczej i wojsk radiotechnicznych.

  

Materiał pochodzi ze zbiorów Cyklu; red. J. Barczewski

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP