Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CYKL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Cykl Wychowania Fizycznego i Sportu

Cykl Wychowania Fizycznego i Sportu jest podstawową jednostką organizacyjną CS SP podlega bezpośrednio Szefowi Wydziału Dydaktycznego i odpowiada za całokształt działalności związanej z realizacją przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej w Centrum. Kulturę fizyczną w Centrum realizuje się głównie poprzez wychowanie fizyczne i sport powszechny.

Wychowanie fizyczne jest jednym z głównych przedmiotów szkolenia bojowego i ma na celu wszechstronny rozwój żołnierzy, wyrabianie w nich sprawności fizycznej i psychicznej oraz podnoszenie zdrowotności, a zatem ma duży wpływ na wykonywanie zadań szkoleniowych oraz gotowość bojową naszego wojska. Wychowanie fizyczne w Centrum obejmuje:

 
 •     poranny rozruch fizyczny
 •     zajęcia programowe
 •     ćwiczenia i treningi fizyczne podczas zajęć ze szkolenia bojowego
 •     zajęcia sportowe
 •     zajęcia kondycyjno - szkoleniowe
 •     metodykę wychowania fizycznego
 •     zdobywanie Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej
 •     sprawdziany sprawności fizycznej.

Sport powszechny w wojsku ma na celu doskonalenie sekwencji ruchowych nabytych w trakcie zajęć programowych. Jest czynnikiem, który umożliwia każdemu żołnierzowi samorealizację celów zarówno ruchowych jak i emocjonalnych. Stanowi istotny element profilaktyki zdrowotnej, aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz integracji środowiska wojskowego.

Sport powszechny w Centrum obejmuje swoim zakresem wszystkich żołnierzy i w skład jego wchodzi:

--->  organizacja zawodów sportowych w pododdziałach:

 • tenis stołowy

 • piłka nożna halowa

 • OSF (indywidualnie)

 • konkurs siłacza

 • piłka koszykowa

--->  organizacja zawodów sportowych na szczeblu Centrum:

 • piłka nożna halowa

 • bieg patrolowy kadry

 • OSF (indywidualnie)

 • biegi uliczne

 • piłka siatkowa kadry

 • konkurs siłacza

 • piłka koszykowa

 • tenis stołowy

--->  udział w obowiązkowych zawodach sportowych rangi mistrzostw Wojska Polskiego:

 • piłka siatkowa kadry

 • bieg na orientację

 • strzelanie z broni etatowej

 • bieg patrolowy

 • strzelanie pneumatyczne

 • tenis stołowy

 • judo

 • półmaraton

 • tenis ziemny

 • żeglarstwo

 • maraton

 • brydż sportowy

 • radioorientacja sportowa

 • pływanie

--->  udział w zawodach środowiskowych organizowanych na terenie Koszalina

 • piłka siatkowa

 • piłka nożna halowa

 • strzelanie z broni sportowej i własnej

 • biegi uliczne

 • tenis ziemny

Obowiązkowy charakter zawodów w sporcie powszechnym służy podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtowaniu umiejętności i nawyków sportowych oraz pożądanych cech wolicjonalnych, takich jak: wola walki i zwycięstwa, koleżeństwo, współdziałanie, współzawodnictwo indywidualne i zespołowe itp. Wszystkie organizowane zawody mają uroczystą oprawę, a zwycięscy indywidualni i zespołowi są wyróżniani nagrodami rzeczowymi, pieniężnymi oraz dyplomami na miesięcznych zbiórkach Centrum.

 

 

Materiał pochodzi ze zbiorów Cyklu; red. J. Barczewski

 

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP