Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
LEKTORAT JĘZYKÓW OBCYCH

 

ZADANIA LEKTORATU

Lektorat Języków Obcych wchodzi w skład Wydziału Dydaktycznego CSSP. Głównym zadaniem Lektoratu jest pełne zabezpieczenie i realizacja procesu nauczania języka angielskiego dla żołnierzy Rodzajów Sił Zbrojnych.      

W celu realizacji zadania głównego, Lektorat organizuje kursy językowe prowadzone zgodnie z porozumieniem NATO STANAG 6001, w zakresie znajomości języka angielskiego w czterech sprawnościach językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie), na trzech poziomach nauczania w wymiarze :

 

 • poziom 1 (podstawowy) – 590 godz.

 • poziom 2 średnio zaawansowany) – 590 godz.

 • poziom 3 (zaawansowany) – 620 godz.

Lektorat realizuje inne, dodatkowe zadania i przedsięwzięcia. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 

 •  redagowanie testów egzaminacyjnych na poziom 1 i 2;

 •  opracowywanie testów kwalifikacyjnych na poziom 2 i 3;

 •  tworzenie lub nowelizacja szczegółowych programów szkolenia z języka angielskiego;

 •  prowadzenie egzaminów pokursowych oraz eksternistycznych na poziomach 1 i 2;

 •  udział w pracach komisji egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON na poziomie 3;

 •  wykonywanie tłumaczeń;

 •  prowadzenie dodatkowych językowych kursów doskonalących (m.in. przygotowujących do egzaminu ECL, doskonalących z elementami frazeologii technicznej wojsko radiotechnicznych/OPL itp.)

 •  prowadzenie zajęć doskonalących z języka angielskiego dla kadry CS SP;

   

KADRA

 

Wysoki poziom metodyczny i merytoryczny prowadzonych zajęć zapewnia grono doświadczonych lektorów, doskonałych filologów i lingwistów. Pracownicy LJO to absolwenci renomowanych uczelni. Wszyscy lektorzy legitymują się tytułem magistra filologii angielskiej oraz posiadają certyfikaty egzaminatorów języka angielskiego, wydane przez CKEJO MON, uprawniające do prowadzenia egzaminów na poziomach 1, 2 i 3 (zgodnie z porozumieniem NATO STANAG 6001). W związku z tym lektorzy biorą udział w Komisjach Egzaminacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na poziomie 1 i 2 oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON na poziomie 3.

 
Kierownik lektoratu - mgr Maciej PIGOŃ

Absolwent Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia angielska. Podczas studiów na Universidade de Vigo w Hiszpanii otrzymywał stypendium zagraniczne i uzyskał certyfikat znajomości języka hiszpańskiego. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na kierunku tłumaczenia audiowizualne. Wykładowca uczelni wyższych (Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), tłumacz (m.in. tłumaczenie filmów na III Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” w Lublinie, pomoc w tłumaczeniu do czynności śledczych służb specjalnych). Obowiązki kierownika lektoratu objął 01.01.2014 roku. Zna język angielski, niemiecki oraz hiszpański. Interesuje się podróżami, literaturą, językami obcymi oraz sportem.

 

Lektorzy

 

mgr Anna Popis

mgr Jolanta Małaszuk

mgr Aneta Rybińska

mgr Miłorada Michałowska

mgr Monika Palonek

mgr Arkadiusz Węgielski

mgr Karolina Krajewska

mgr Agnieszka Choroszewska

mgr Marzena Czarnecka                             

Baza dydaktyczna  

Lektorat dysponuje ośmioma laboratoriami językowymi, w tym laboratorium komputerowym. Wszystkie laboratoria dostosowane są do szkolenia językowego i wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz plansze poglądowe. Laboratorium komputerowe posiada 16 indywidualnych stanowisk komputerowych, z których każde wyposażone jest w słuchawki, dotykowe ekrany, oprogramowanie do nauki języka oraz dostęp do internetu. Lektor prowadzący zajęcia kieruje procesem kształcenia przy pomocy głównego komputera, przy użyciu którego może m.in. połączyć słuchaczy w grupy bądź odtworzyć materiały audiowizualne.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP