Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RYS HISTORYCZNY I TRADYCJE

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie utworzone zostało na mocy rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej nr PF 91 z dnia 7 czerwca 2004 r. 10 lat wcześniej - 20 lipca 1994 roku na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej powstało Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej. W 1998 roku Centrum podporządkowano Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. 1 października 2002 roku zmieniono jego nazwę na Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej im. Romualda Traugutta. W tym samym roku Centrum przejęło szkolenie realizowane wcześniej przez Centrum Szkolenia Radiotechnicznego w Jeleniej Górze.

 

Dwa lata później - 1 lipca 2004 roku, zgodnie ze zmianami etatowymi w Siłach Zbrojnych, zmieniono nazwę na Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.

 

Powołanie Centrum było wynikiem restrukturyzacji i przebudowy Sił Zbrojnych i szkolnictwa wojskowego. Sformowane na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 20. lipca 1994 roku przejęło tradycje i zadania edukacyjne uczelni. W roku 1998 Centrum podporządkowano Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Kolejna decyzja MON o rozwiązaniu Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych w Bemowie Piskim skutkuje przejęciem jego zadań szkoleniowych przez koszalińskie Centrum. W roku 2002 nastąpiło przejęcie szkolenia realizowanego dotychczas przez Centrum Szkolenia Radiotechnicznego w Jeleniej Górze, które rozwiązano w ramach kolejnej restrukturyzacji.
Centrum przyjęło dziedzictwo i kultywuje tradycje:

 

 

 • Oficerskiej Szkoły Aeronautyki w Poznaniu (1918-1924)
 • Centrum Wyszkolenia Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie (1930-1936)
 • Szkoły Podchorążych Artylerii Przeciwlotniczej (w Trauguttowie k/Brześcia n. Bugiem 1938-1939) 
 • Szkół Podchorążych Artylerii Przeciwlotniczej 1 i 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (Francja, Wielka Brytania, Irak 1939-1945);
 • Baterii szkolnych w Oficerskich Szkołach ZSRR (Gorki, Orenburg 1944-1945)
 • Baterii podchorążych artylerii przeciwlotniczej Oficerskich Szkół Artylerii (Chełm, Toruń 1945-1947)
 • Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej (Koszalin, 1948-1966)
 • Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (Koszalin, 1967-1994)
 • Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej (Koszalin, 1994-2004)

 

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta swoje święto obchodzi 20 lipca.

 

W 2010 oraz 2012 roku Centrum zostało uhonorowane przez Prezydenta RP tytułem „Przodująca Instytucja Wojskowa”.

Decyzją Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2001 roku wprowadzono do użytku odznakę pamiątkową Centrum. Odznakę pamiątkową stanowią dwa elementy umieszczone na płaszczyźnie krzyża równoramiennego w kolorze ciemnoniebieskim. W centralnej części odznaki umieszczono tarczę w kolorach żółtym i zielonym z uproszczonym rysunkiem stacji radiolokacyjnej oraz sylwetek trzech rakiet przeciwlotniczych.

 

Informacja na temat dziedziczonych tradycji i Sali Tradycji

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP