Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szef Sekcji Wychowawczej

Obowiązki szefa Sekcji Wychowawczej CSSP czasowo pełni
kpt. Jarosław Barczewski

    
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl